Informare conform legii nr. 59/2016 cu privire la amplasamentul situat in Hunedoara, sat Hasdat nr. 157, jud. Hunedoara.

Home » Noutati » Informare » Informare conform legii nr. 59/2016 cu privire la amplasamentul situat in Hunedoara, sat Hasdat nr. 157, jud. Hunedoara.

Elemente de informatii ce trebuie comunicate publicului conform Legii nr. 59 / 2016 privind controlul asupra  pericolelor de accidente  majore in care sint implicate substante periculoase

 

 1. Numele operatorului si adresa completa a amplasamentului

SC SSE EXPLO ROMANIA SRL, Str. Straja nr 2A/ 400401 Cluj-Napoca

Punct de lucru : Hunedoara, sat Hasdat , nr. 157, Fost Divizion de Radio Comunicatii UM Hasdat, jud. Hunedoara.

 

  

 1.  Confirmarea faptului ca amplasamentul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de punere in aplicare a acestei legi si ca notificarea prevazuta la art.7 alin.(1)

 

SSE EXPLO ROMANIA  S.R.L. ii sunt aplicabile prevederile Legii 59/2016, pe amplasament fiind prezente substante periculoase in cantitati egale sau mai mari decat cantitatile relevante prevazute in Anexa 1, Partea 1 si Partea 2.

 

Urmare a celor mai sus mentionate SSE EXPLO ROMANIA S.R.L.punct de lucru Hunedoara se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc minor de producere a accidentelor provocate de substante periculoase si trebuie sa respecte prevederile art.10 din Legea 59/2016.

 

Se confirmă faptul ca titularul activității are obligația de a lua măsurile interne adecvate pentru a acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora.

 

SSE EXPLO ROMANIA SRL, detine un Sistem de Management al Securitatii care include proceduri şi instrucţiuni in vederea operarii instalatiilor si executarii tuturor instalaţiilor în condiţii de siguranţă.

 

 

 1. Explicare in termeni simpli a activitatii sau activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului:

 

3.1. Amplasament:  Pozitia geografica a obiectivului

  Informaţii cu privire la alte elemente ( inclusive din imediata apropiere a obiectivului susceptibile de a provoca  accidente majore sau care pot agrava consecinţele acestora.

              

Amplasamentul punctului de lucru secundar din Hunedoara al SC SSE EXPLO ROMANIA  SRL este situate in afara municipiului Hunedoara, lăngă localitatea Hăşdat ,conform planului de încadrare în zonă  )şi are următoarele vecinătăţi:

 

 • În partea de NORD – marginea localităţii Hăşdat la aproximativ 550 metri , amplasamentul are protecţie prin  valuri de pământ
 • În partea de SUD – localitatea Nădăştia de Sus la aproximativ 1400 metri , amplasamentul are  protecţie prin  valuri de pământ
 • În partea de EST -– localitatea Nădăştia de Jos la aproximativ 2200 metri , amplasamentul are  protecţie prin  valuri de pământ
 • În partea de VEST –Drumul judeţean Hunedoara –Silvaşul de Sus –Haţeg la aproximativ 1300 metri amplasamentul are protecţie prin  valuri de pământ

Cantităţile de materiale explozive şi substanţe periculoase sau toxice sunt determinate în baza reglementărilor din domeniul explozivilor , respectiv LEGEA nr 126 -1995 privind regimul materialelor explozive şi NORMELE TEHNICE privind deţinerea ,prepararea,experimentarea,distrugerea,transportul, depozitarea,mânuirea şi folosirea materiilor explozive –modificate şi completate prin HG nr 536/2002

     Dimensiuni amplasament depozit de explozivi

                  Suprafaţa totală a  amplasamentului depozitului de explozivi şi substanţe periculoase = 14580 m 2

   

      3.2   Activitati desfasurate in cadrul amplasamentului.  In cadrul depozitului se efectueaza      activitati de receptie, descarcarea materialului exploziv, transportul in magaziile de depozitare si depozitarea acestora. Din depozit se face livrarea materialelor explozive si transportul la cariera. De asemenea se executa activitati de intretinere in exteriorul si interiorul depozitului de exploziv.

 

 1. Denumirile comune sau, in cazul substantelor periculoase cuprinse in partea a 1 a anexei nr.1, denumirile generice ori categoria generala de periculozitate a substantelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicandu-se in termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase.
Lista substantelor periculoase prezente pe amplasamentul unitatii economice
Nr. Crt. Denumirea substantei periculoase Localizare Fraza de pericol Stare fizica
1 Azotat de amoniu Cladirea A

camera 1

H272 solid
2 Anforex Cladirea B H201 solid
3 Buster Cladirea B H201, H301,H315 solid
4 Explozivi pulverulenti,emulsii, geluri Emulinit Cladirea B H201, H318

 

gel viscos
5 Fitil detonant Cladirea B, H204 solid
6 Dinamita ERGODYN Cladirea D si G H201, H310, H373,

H330, H300, H412

solid
7 Capse detonante electice, capse pirotehnice, sisteme de initiere neelectrice Cladirea Csi E H204/H 201, H228, H301,

H 311, H322, H350,

H360, H370, H373

solid
8 Fitil Bickford camera B H204 solid

 

 

Descrierea substantelor periculoase.

  

 1. Azotatul de amoniu se prezintă sub forma unor cristale rombice, cu gust amărui și este foarte solubil în apă. Nu este toxic și este puțin sensibil la acțiuni mecanice exterioare.  Este substanta camburanta. In contact cu materialele combustibile poate provoca incendii si este exploziv cu materiale combustibile. Nu este clasificat ca exploziv.  Produsul este solubil in apa si degaja gaze toxice cand este incalzit peste 170 grade C, sau cand arde.

H 272- pericol de incendiu in contact cu materiale combustibile.

Se va evita contactul cu pielea.

 

 1. Anforex este un amestec dintre azotatul de amoniu 92,5-95 % si motorina 5,0-7,5 %.

Amestecul este stabil in conditii normale de temperatura si umiditate si are o culoare alb-galbuie cu miros de motorina.

Produsul este solubil in apa si are densitatea 0,8-0,9 Kg/l

H 201-exploziv

 

 1. Boosterul produs creat pentru colectarea si amplificarea impulsului de initiere si initierea ulterioara a detonarii de mare clasa a explozivilor cu sensibilitate scazuta (pulberi, suspensii, emulsii ).

H 201 – exploziv, pericol explozie in masa,

H301- toxic in caz de inghitire

H315- provica iritatea pielii

 

 1. Explozivi pulverulenti, emulsii, Emulinit. Acesta este un exploziv de tip emulsie.

H201- exploziv, pericol de explozie in masa.

 

 1. Fitil detonant . Exploziv sub forma de snur cu miez continuu de pulbere neagra.

H204-pericol de incendiu sau de proiectare

 

 1. Dinamita Ergodyn. Este un exploziv detonant alcatuit din nitroglicerina ca substanta exploziva principala si dintr-un adaos care o fixeaza. Amestecul a fost facut cu scopul reducerii explozibilitatii extreme a nitroglicerinei pure care poate exploda la cel mai mic impact.

H 201-exploziv

H310- toxicitate acuta la contactul cu pielea,

H 300, H330- toxicitate acuta daca este ingerat sau inhalat

H373-poate provoca vatamarea organelor prin expunere prelungita sau repetata.

 

 1. Capse detonante. Capsele detonante sunt dispozitive alcătuite dintr-un tub cilindric metalic în interiorul căruia se află o încărcătură din substanțe explozibile foarte sensibile la acțiunea unor impulsuri inițiale simple. Tuburile metalice sunt fabricate din cupru, aluminiu, alamă sau, mai rar, din tablă de oțel. Încărcătura explozibilă a capselor detonante este formată dintr-un exploziv de inițiere secundară (tetril, trotil) și/sau dintr-un exploziv de inițiere primară (fulminat de mercur, azidă de plumb, sau pentrit).

H201- exploziv,

H228-inflamabil

H301-toxic in caz de inghitire,

H311- toxic in caz de contact cu pielea,

H322-nociv in caz de inhalare,

H350-poate provoca cancer,

H360- poate dauna fertilitatii sau fatului,

H370- poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere unica,

H373- poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.

 

 1. Fitil Bickford- El este format dintr-un miez continuu de pulbere neagră specială prin centrul căruia trece un fir de bumbac și dintr-un înveliș din fire textile dispuse în spirală. Pentru etanșeitate, unul sau mai multe dintre straturile învelișului sunt impregnate cu bitum sau se acoperă cu un strat de cauciuc.

H 204- pericol de incendiu sau de proiectare.

 

 

 1. Informatii generale cu privire la modalitatile de avertizare a publicului interesat, daca este necesar; informatii adecvate cu privire la conduita potrivita in situatia unui accident major sau indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic.

 

Alarmarea se face gradual funcţie de gradul de periculozitate al urgenţei:

 1. a) Urgenta Clasa A (fara impact in afara obiectivului) sunt urgenţele în care sunt implicate zone limitate din interior si se pot rezolva de catre personalul prezent la lucru, fara interventia pompierilor, ambulantei.
 2. b) Urgenţe Clasa B (urgenţe pe amplasament) sunt urgente care au efecte pe zone mari în interiorul

amplasamentului, persistă sau se agravează condiţiile de la urgenţa locala şi în consecinţa afectează /pot afecta şi alte constructii de pe amplasament. In aceasta situatie este necesara interventia pompierilor, ambulantei.

 1. c) Urgenţe Clasa C (urgenţe în afara amplasamentului), sunt incidente severe care se agravează şi

implică sau pot implica o mare parte din amplasament şi afectează / pot afecta populaţia şi mediul din exteriorul amplasamentului şi pot avea evoluţii deosebit de periculoase.

In cazul producerii unei Urgente clasa C (accident major) :

 • avertizarea si informarea populatiei se realizeaza in conformitate cu instructiunile si schemele

de instiintare prevazute in planul de urgenta internă al societatii;

 • comunicarea cu populatia din localitatile aflate in vecinatatea zonei amplasamentului se face

imediat utilizand telefoanele.

 • concomitent sunt notificate si alarmate institutiile cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta:

ISU al Judetului Hunedoara, Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara, Garda de Mediu Hunedoara si autoritatile publice locale, respectiv Primaria Hunedoara, alti agenti economici aflati in vecinatate.

In aceasta situatie comunicarea si coordonarea activitatilor imediate pentru izolarea zonei afectate ,

evacuarea populatiei din zona afectata si limitrofa, interventia pentru limitarea consecintelor accidentului revine autoritatilor teritoriale competente, respectiv Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Primarie, Agentia pentru Protectia Mediului etc.

In cazul producerii unui accident major pe amplasamentul -Depozit materiale explozive –Hasdat,

personalul/populatia trebuie sa-si pastreze calmul, sa nu intre in panica si sa respecte intocmai indicatiile venite din partea serviciilor specializate organizate pentru interventii in caz de situatii de urgenta .

In conformitate cu masurile prevazute in Planul de urgenta interna se va constitui Celula de Urgenta  care, impreuna cu ISU Hunedoara, Inspectoratul de Politie si Jandarmerie, vor coordona activitatea pentru gestionarea situatiei create (dupa caz vor introduce restrictii de circulatie, vor decide /asigura evacuarea etc).

Daca se impune evacuarea personalului, acesta se va deplasa catre locurile de adunare stabilite si se va realiza sub coordonarea ISU Hunedoara.

Personalul societatilor prestatoare de servicii precum si persoanele aflate temporar pe amplasament se vor subordona celulelor de urgenta locale şi vor respecta indicatiile acestora.

 

 1. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, in conformitate cu art.20 alin.(5), sau indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic ; informatii cu privire la locul unde este posibil sa se obtina, la cerere informatii mai detaliate despre inspectie sau planul de inspectie, sub rezerva art. 22.

 

Ultima vizita efectuata de catre autoritatile competente pe amplasament a avut loc in perioada

07.06.2018. Raportul de inspectie SEVESO nr. 2359 /07.06.2018 al autoritatilor poate fi consultat , la cerere, cu aprobarea directorului general al SC SSE EXPLO ROMANIA SRL, sub rezerva dispozitiilor de la articolul 22 din Legea nr. 59/2016 la sediul societatii aflat  in orasul Cluj-Napoca, str.Straja, nr. 2A, judetul Cluj.

 

 1. Detalii asupra sursei de unde se pot obtine mai multe informatii relevante, sub rezerva cerintelor de la art. 22.

 

Autoritatea competenta pentru protectia mediului poate pune la dispozitie oricarei persoane fizice sau juridice care solicita acest lucru toate informatiile relevante, in baza prevederilor Legii 59/ 2016, sub rezerva dispozitiilor de la art. 22. Divulgarea oricaror informatii cerute in temeiul legii 59/2016, poate fi refuzata sau restrictionata de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, sub rezerva dispozitiilor de la art. 22 din Legea nr. 59/2016

 

18.06.2018