Informare conform legii nr. 59/2016 cu privire la amplasamentul situat in Punct de lucru Hoghiz , str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov.

Home » Noutati » Informare » Informare conform legii nr. 59/2016 cu privire la amplasamentul situat in Punct de lucru Hoghiz , str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov.

Elemente de informatii ce trebuie comunicate publicului conform Legii nr. 59 / 2016 privind controlul asupra pericolelor de accidente majore in care sint implicate substante periculoase

1. Numele operatorului si adresa completa a amplasamentului
SC SSE EXPLO ROMANIA SRL, Str. Straja nr 2A/ 400401 Cluj-Napoca
Punct de lucru Hoghiz , str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov.

2. Confirmarea faptului ca amplasamentul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de punere in aplicare a acestei legi si ca notificarea prevazuta la art.7 alin.(1)

SSE EXPLO ROMANIA S.R.L. ii sunt aplicabile prevederile Legii 59/2016, pe amplasament fiind prezente substante periculoase in cantitati egale sau mai mari decat cantitatile relevante prevazute in Anexa 1, Partea 1 si Partea 2.

Urmare a celor mai sus mentionate SSE EXPLO ROMANIA S.R.L.punct de lucru Hoghiz se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc minor de producere a accidentelor provocate de substante periculoase si trebuie sa respecte prevederile art.10 din Legea 59/2016.

Se confirmă faptul ca titularul activității are obligația de a lua măsurile interne adecvate pentru a acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora.

SSE EXPLO ROMANIA SRL, detine un Sistem de Management al Securitatii care include proceduri şi instrucţiuni in vederea operarii instalatiilor si executarii tuturor instalaţiilor în condiţii de siguranţă.

3. Explicare in termeni simpli a activitatii sau activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului:

Harta amplasament Hoghiz 2019

3.1 Amplasament: Depozitul de materiale explozive Hoghiz, este situat pe partea dreapta a drumului tehnologic de legatura cu Cariera de argila si exploatare Lupsa.
Accesul la depozit se face din drumul judetean DJ 104 Hoghiz-Sercaia poarta de acces nr.1 SC CRH Agregate Betoane SA-Hoghiz , drumul carierei de argila prin drumul de acces situat in partea dreapta a drumului tehnologic al carierei.
Amplasamentul depozitului are o suprafata de 1,6 ha, iar suprafata construita este de 245 mp, situat din punct de vedere administrativ in comuna Hoghiz ,judetul Brasov. Activitatea se desfasoara pe teritoriul SC CRH Agregate Betoane SA-Hoghiz.
Vecini
– SC CRH Ciment SA-Hoghiz -Fabricarea de prelucrare a cimentului la Nord-Vest,
– SC CRH Agregate Betoane SA-Hoghiz -Cariera de argila Lupsa, Drum tehnologic cariera la Nord,
– Localitatea Lupsa, Valea Lupsei la Sud-Est,
– Localitatea Cuciulata, DJ 104 Hoghiz-Sercaia la Vest.

3.2 Activitati desfasurate in cadrul amplasamentului. In cadrul depozitului se efectueaza activitati de receptie, descarcarea materialului exploziv, transportul in magaziile de depozitare si depozitarea acestora. Din depozit se face livrarea materialelor explozive si transportul la cariera. De asemenea se executa activitati de intretinere in exteriorul si interiorul depozitului de exploziv.

4. Denumirile comune sau, in cazul substantelor periculoase cuprinse in partea a 1 a anexei nr.1, denumirile generice ori categoria generala de periculozitate a substantelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicandu-se in termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase.

Lista substantelor periculoase prezente pe amplasamentul unitatii economice

Nr. Crt. Denumirea substantei periculoase Localizare Fraza de pericol Stare fizica
1 Azotat de amoniu camera 1 H272 solid
2 Nitramon camera 1 H201 solid
3 Buster camera 2 H201, H301,H315 solid
4 Exploziv Emulsie camera 2 H201, H318
gel viscos
5 Fitil siguranta pentru exploziv camera 2 si 4 H204 solid
6 Dinamita camera 3 H201, H310, H373,
H330, H300, H412 solid
7 Detonatore nonelectrice camera 4 H 201, H228, H301,
H 311, H322, H350,
H360, H370, H373 solid
8 Detonatoare electrice camera 4 H204 solid

Descrierea substantelor periculoase.

1. Azotatul de amoniu se prezintă sub forma unor cristale rombice, cu gust amărui și este foarte solubil în apă. Nu este toxic și este puțin sensibil la acțiuni mecanice exterioare. Este substanta camburanta. In contact cu materialele combustibile poate provoca incendii si este exploziv cu materiale combustibile. Nu este clasificat ca exploziv. Produsul este solubil in apa si degaja gaze toxice cand este incalzit peste 170 grade C, sau cand arde.
H 272- pericol de incendiu in contact cu materiale combustibile.
Se va evita contactul cu pielea.

2. Nitramonul este un exploziv minier pe baza de azotat de amoniu poros si motorina. Posibilitatea unui incendiu este redusa. Atunci cand este incalzit si arde prezinta pericol de explozie in masa.
H 201-exploziv

3. Boosterul produs creat pentru colectarea si amplificarea impulsului de initiere si initierea ulterioara a detonarii de mare clasa a explozivilor cu sensibilitate scazuta (pulberi, suspensii, emulsii ).
H 201 – exploziv, pericol explozie in masa,
H301- toxic in caz de inghitire
H315- provica iritatea pielii

4. Explozivi pulverulenti, emulsii, Emulinit. Acesta este un exploziv de tip emulsie.
H201- exploziv, pericol de explozie in masa.

5. Fitil detonant . Exploziv sub forma de snur cu miez continuu de pulbere neagra.
H204-pericol de incendiu sau de proiectare

6. Dinamita Ergodyn. Este un exploziv detonant alcatuit din nitroglicerina ca substanta exploziva principala si dintr-un adaos care o fixeaza. Amestecul a fost facut cu scopul reducerii explozibilitatii extreme a nitroglicerinei pure care poate exploda la cel mai mic impact.
H 201-exploziv
H310- toxicitate acuta la contactul cu pielea,
H 300, H330- toxicitate acuta daca este ingerat sau inhalat
H373-poate provoca vatamarea organelor prin expunere prelungita sau repetata.

7. Capse detonante. Capsele detonante sunt dispozitive alcătuite dintr-un tub cilindric metalic în interiorul căruia se află o încărcătură din substanțe explozibile foarte sensibile la acțiunea unor impulsuri inițiale simple. Tuburile metalice sunt fabricate din cupru, aluminiu, alamă sau, mai rar, din tablă de oțel. Încărcătura explozibilă a capselor detonante este formată dintr-un exploziv de inițiere secundară (tetril, trotil) și/sau dintr-un exploziv de inițiere primară (fulminat de mercur, azidă de plumb, sau pentrit).
H201- exploziv,
H228-inflamabil
H301-toxic in caz de inghitire,
H311- toxic in caz de contact cu pielea,
H322-nociv in caz de inhalare,
H350-poate provoca cancer,
H360- poate dauna fertilitatii sau fatului,
H370- poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere unica,
H373- poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.

8. Fitil Bickford- El este format dintr-un miez continuu de pulbere neagră specială prin centrul căruia trece un fir de bumbac și dintr-un înveliș din fire textile dispuse în spirală. Pentru etanșeitate, unul sau mai multe dintre straturile învelișului sunt impregnate cu bitum sau se acoperă cu un strat de cauciuc.
H 204- pericol de incendiu sau de proiectare.

5. Informatii generale cu privire la modalitatile de avertizare a publicului interesat, daca este necesar; informatii adecvate cu privire la conduita potrivita in situatia unui accident major sau indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic.

Alarmarea se face gradual funcţie de gradul de periculozitate al urgenţei:
a) Urgenta Clasa A (fara impact in afara obiectivului) sunt urgenţele în care sunt implicate zone limitate din interior si se pot rezolva de catre personalul prezent la lucru, fara interventia pompierilor, ambulantei.
b) Urgenţe Clasa B (urgenţe pe amplasament) sunt urgente care au efecte pe zone mari în interiorul
amplasamentului, persistă sau se agravează condiţiile de la urgenţa locala şi în consecinţa afectează /pot afecta şi alte constructii de pe amplasament. In aceasta situatie este necesara interventia pompierilor, ambulantei.
c) Urgenţe Clasa C (urgenţe în afara amplasamentului), sunt incidente severe care se agravează şi
implică sau pot implica o mare parte din amplasament şi afectează / pot afecta populaţia şi mediul din exteriorul amplasamentului şi pot avea evoluţii deosebit de periculoase.
In cazul producerii unei Urgente clasa C (accident major) :
– avertizarea si informarea populatiei se realizeaza in conformitate cu instructiunile si schemele
de instiintare prevazute la nivelul societatii.
– comunicarea cu populatia din localitatile aflate in vecinatatea zonei amplasamentului se face
imediat utilizand telefoanele.
– concomitent sunt notificate si alarmate institutiile cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta:
ISU al Judetului Brasov,
Agentia pentru Protectia Mediului Brasov,
Garda de Mediu Brasov si autoritatile publice locale, respectiv Primaria Hoghiz, alti agenti economici aflati in vecinatate.
In aceasta situatie comunicarea si coordonarea activitatilor imediate pentru izolarea zonei afectate ,
evacuarea populatiei din zona afectata si limitrofa, interventia pentru limitarea consecintelor accidentului revine autoritatilor teritoriale competente, respectiv Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Primarie, Agentia pentru Protectia Mediului etc.
In cazul producerii unui accident major pe amplasamentul -Depozit materiale explozive –Hoghiz,
personalul/populatia trebuie sa-si pastreze calmul, sa nu intre in panica si sa respecte intocmai indicatiile venite din partea serviciilor specializate organizate pentru interventii in caz de situatii de urgenta .
In conformitate cu masurile prevazute in POLITICA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE IN CARE SINT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE se va constitui Celula pentru situatii de Urgenta care, impreuna cu ISU Brasov, Inspectoratul de Politie si Jandarmerie, vor coordona activitatea pentru gestionarea situatiei create (dupa caz vor introduce restrictii de circulatie, vor decide /asigura evacuarea etc).
Depozitul este dotat cu sirena de alarmare, amplasata in cabina paznicului si cu instructiuni de alarmare in caz de necesitate.
Daca se impune evacuarea personalului, acesta se va deplasa catre locurile de adunare stabilite si se va realiza sub coordonarea ISU Brasov.
Personalul societatilor prestatoare de servicii precum si persoanele aflate temporar pe amplasament se vor subordona celulelor de urgenta locale şi vor respecta indicatiile acestora.

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, in conformitate cu art.20 alin.(5), sau indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic ; informatii cu privire la locul unde este posibil sa se obtina, la cerere informatii mai detaliate despre inspectie sau planul de inspectie, sub rezerva art. 22.

Ultima vizita efectuata de catre autoritatile competente pe amplasament a avut loc in perioada
09.08.2018. Raportul de inspectie SEVESO al autoritatilor poate fi consultat , la cerere, cu aprobarea directorului general al SC SSE EXPLO ROMANIA SRL, sub rezerva dispozitiilor de la articolul 22 din Legea nr. 59/2016 la sediul societatii aflat in orasul Cluj-Napoca, str.Straja, nr. 2A, judetul Cluj.

7. Detalii asupra sursei de unde se pot obtine mai multe informatii relevante, sub rezerva cerintelor de la art. 22.

Informatii suplimentare, sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii, pot fi obtinute la sediul societatii, Departamentul QHSE si pe site-ul companiei www.sse-romania.ro.

07.04.2019