Informare conform legii nr. 59/2016 cu privire la amplasamentul situat in loc. Fagaras, str. Extravilan, nr. 1. jud. Brasov

Home » Noutati » Informare » Informare conform legii nr. 59/2016 cu privire la amplasamentul situat in loc. Fagaras, str. Extravilan, nr. 1. jud. Brasov

Elemente de informatii ce trebuie comunicate publicului conform Legii nr. 59 / 2016 privind controlul asupra pericolelor de accidente majore in care sint implicate substante periculoase

1. Numele operatorului si adresa completa a amplasamentului
SC SSE EXPLO ROMANIA SRL, Str. Straja nr 2A/ 400401 Cluj-Napoca
Punct de lucru Fagaras , str. Extravilan nr. 1-Platforma UPS, jud. Brasov.

2. Confirmarea faptului ca amplasamentul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de punere in aplicare a acestei legi si ca notificarea prevazuta la art.7 alin.(1)

SSE EXPLO ROMANIA S.R.L. ii sunt aplicabile prevederile Legii 59/2016, pe amplasament fiind prezente substante periculoase in cantitati egale sau mai mari decat cantitatile relevante prevazute in Anexa 1, Partea 1 si Partea 2.

Urmare a celor mai sus mentionate SSE EXPLO ROMANIA S.R.L.punct de lucru Fagaras se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc minor de producere a accidentelor provocate de substante periculoase si trebuie sa respecte prevederile art.10 din Legea 59/2016.

Se confirmă faptul ca titularul activității are obligația de a lua măsurile interne adecvate pentru a acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora.

SSE EXPLO ROMANIA SRL, detine un Sistem de Management al Securitatii care include proceduri şi instrucţiuni in vederea operarii instalatiilor si executarii tuturor instalaţiilor în condiţii de siguranţă.

3. Explicare in termeni simpli a activitatii sau activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului:

3.1. Amplasament: Amplasamentul instalaţiei este in incinta „Platformei industriale UPS Fagaras” si a fost achizitionat de SC SSE EXPLO ROMANIA SRL.
Amplasamentul societatii este situat pe cursul superior al raului Olt, la poalele masivului Fagaras, la cca. 4 km sud de municipiul Fagaras .
Accesul in unitate se face din Drumul Judetean 104C, la intrarea in satul Hurez.
Principalele drumuri situate in vecinatate sunt:
 La N, la distanţa de aprox. 7 km, este situat DN1;
 La S la aprox. 10 km este drumul judeţean ce leaga localitatile Victoria şi Sinca, precum şi un drum ce leaga localitaţile Savastreni, Berivoi, Copacel, Harseni;
 La E la aprox. 4 km este drumul judeţean ce leaga localitatile Fagaras şi Harseni;
 La V la aprox. 0,5 km este drumul judeţean 104C, ce leaga localitatile Fagaras şi Recea.
Suprafata totala a amplasamentului este de 11170 m2.
3.2 Activitati desfasurate in cadrul amplasamentului. In cadrul amplasamentului se efectueaza urmatoarele activitati :
– fabricarea explozivilor
– fabricarea altor produse chimice
– depozitari

De asemenea se executa activitati de intretinere in exteriorul si interiorul amplasamentului.

4. Denumirile comune sau, in cazul substantelor periculoase cuprinse in partea a 1 a anexei nr.1, denumirile generice ori categoria generala de periculozitate a substantelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicandu-se in termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase.

Lista substantelor periculoase prezente pe amplasamentul unitatii economice

Lista substantelor periculoase prezente pe amplasamentul unitatii economice  
Nr. Crt.

Denumirea substantei periculoase

Localizare

Fraza de pericol

Stare fizica
1

Azotat de amoniu

  Cladirea 2 (302 ) H272 solid
2

Matrice

    Cladirea 3 (303 ) H272, H315

H 302, H304, H319.

emulsie
3

Buster

    Cladirea 1 (301 ) H201, H301,H315 solid
4

Capse detonante

  Cladirea 1- container exploziv nr. 1 si 2. H204

 

solid
5

Acid acetic

Cladirea 4 (305 )   lichid
6

Azotit de sodiu

    Cladirea 4 (305 ) H301, H272 lichid
7

Tiouree

Cladirea 4 (305 ) H351, H411,

H361,H302

solid

8

Deseuri ape spalare instalatie si aparatura laborator

  Pe platforma   lichid
       

 

 

Descrierea substantelor periculoase.

1. Azotatul de amoniu se prezintă sub forma unor cristale rombice, cu gust amărui și este foarte solubil în apă. Nu este toxic și este puțin sensibil la acțiuni mecanice exterioare. Este substanta camburanta. In contact cu materialele combustibile poate provoca incendii si este exploziv cu materiale combustibile. Nu este clasificat ca exploziv. Produsul este solubil in apa si degaja gaze toxice cand este incalzit peste 170 grade C, sau cand arde.
H 272- pericol de incendiu in contact cu materiale combustibile.
Se va evita contactul cu pielea.

2. Busterul produs creat pentru colectarea si amplificarea impulsului de initiere si initierea ulterioara a detonarii de mare clasa a explozivilor cu sensibilitate scazuta (pulberi, suspensii, emulsii ).
H 201 – exploziv, pericol explozie in masa,
H301- toxic in caz de inghitire
H315- provica iritatea pielii

3. Azotit de sodiu este un lichid incolor, inodor solubil in apa.
H 301 –toxicitate acuta orala,
H272- sol oxidanta.

4. Detonatoare . Exploziv sub forma de snur cu miez continuu de pulbere neagra.
H204-pericol de incendiu sau de proiectare

5. Matricea este destinata ca intermediar utilizat exclusiv in productia de exploziv de uz civil. Aceasta este o emulsie de apa in ulei continind azotat de amoniu, uleiuri minerale si agenti de emulsificare.
Este un lichid viscos cu usor miros uleios, insolubil in apa si fara reactii periculoase in cazul manipularii si stocarii corespunzatoare.
H272- sol. Oxidanta
H301- Toxic acut
H304- poate fi mortal in caz de inchitire si patrundere in caile respiratorii
H315- provoca iritarea pielii
H319- Provoca iritarea ochilor.

6. Tiouree are aspect cristalin incolor fara miros cu punct de topire de cca. 175 grade celsius. Produsul nu este inflamabil.
H351- suspect de a cauza cancer
H361 d- suspect de a dauna fatului
H411- toxic viata acvatica
H302- toxic inghitire.

7. Deseuri de apa rezultate in urma spalarii instalatiei si a aparaturii de laborator este amestec de substante care compun matricea. Se reintroduce in procesul de fabricare al matricei, dar daca productia este discontinua se poate acumula o anumita cantitate.

5. Informatii generale cu privire la modalitatile de avertizare a publicului interesat, daca este necesar; informatii adecvate cu privire la conduita potrivita in situatia unui accident major sau indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic.

Alarmarea se face gradual funcţie de gradul de periculozitate al urgenţei:
a) Urgenta Clasa A (fara impact in afara obiectivului) sunt urgenţele în care sunt implicate zone limitate din interior si se pot rezolva de catre personalul prezent la lucru, fara interventia pompierilor, ambulantei.
b) Urgenţe Clasa B (urgenţe pe amplasament) sunt urgente care au efecte pe zone mari în interiorul
amplasamentului, persistă sau se agravează condiţiile de la urgenţa locala şi în consecinţa afectează /pot afecta şi alte constructii de pe amplasament. In aceasta situatie este necesara interventia pompierilor, ambulantei.
c) Urgenţe Clasa C (urgenţe în afara amplasamentului), sunt incidente severe care se agravează şi
implică sau pot implica o mare parte din amplasament şi afectează / pot afecta populaţia şi mediul din exteriorul amplasamentului şi pot avea evoluţii deosebit de periculoase.
In cazul producerii unei Urgente clasa C (accident major) :
avertizarea si informarea populatiei se realizeaza in conformitate cu instructiunile si schemele
de instiintare prevazute la nivelul societatii;
comunicarea cu populatia din vecinatatea zonei amplasamentului se face
imediat utilizand telefoanele.
concomitent sunt notificate si alarmate institutiile cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta:
ISU al Judetului Brasov,
Agentia pentru Protectia Mediului Brasov,
Garda de Mediu Brasov si autoritatile publice locale, respectiv Primaria municipiului Fagaras, alti agenti economici aflati in vecinatate.
In aceasta situatie comunicarea si coordonarea activitatilor imediate pentru izolarea zonei afectate ,
evacuarea populatiei din zona afectata si limitrofa, interventia pentru limitarea consecintelor accidentului revine autoritatilor teritoriale competente, respectiv Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Primarie, Agentia pentru Protectia Mediului etc.
In cazul producerii unui accident major pe amplasamentul – SSE Explo Romania- punct de lucru Fagaras, personalul/populatia trebuie sa-si pastreze calmul, sa nu intre in panica si sa respecte intocmai indicatiile venite din partea serviciilor specializate organizate pentru interventii in caz de situatii de urgenta .
In conformitate cu masurile prevazute in POLITICA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE IN CARE SINT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE se va constitui Celula pentru situatii de Urgenta care, impreuna cu ISU Brasov, Inspectoratul de Politie si Jandarmerie, vor coordona activitatea pentru gestionarea situatiei create (dupa caz vor introduce restrictii de circulatie, vor decide /asigura evacuarea etc).
Amplasamentul este dotat cu sirena de alarmare, amplasata in cabina paznicului si cu instructiuni de alarmare in caz de necesitate.
Daca se impune evacuarea personalului, acesta se va deplasa catre locurile de adunare stabilite si se va realiza sub coordonarea ISU Brasov.
Personalul societatilor prestatoare de servicii precum si persoanele aflate temporar pe amplasament se vor subordona celulelor de urgenta locale şi vor respecta indicatiile acestora.

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, in conformitate cu art.20 alin.(5), sau indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic ; informatii cu privire la locul unde este posibil sa se obtina, la cerere informatii mai detaliate despre inspectie sau planul de inspectie, sub rezerva art. 22.

Ultima vizita efectuata de catre autoritatile competente pe amplasament a avut loc in perioada
04.10.2018. Raportul de inspectie SEVESO al autoritatilor poate fi consultat , la cerere, cu aprobarea directorului general al SC SSE EXPLO ROMANIA SRL, sub rezerva dispozitiilor de la articolul 22 din Legea nr. 59/2016 la sediul societatii aflat in orasul Cluj-Napoca, str.Straja, nr. 2A, judetul Cluj.

7. Detalii asupra sursei de unde se pot obtine mai multe informatii relevante, sub rezerva cerintelor de la art. 22.

Informatii suplimentare, sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii, pot fi obtinute la sediul societatii, Departamentul QHSE si pe site-ul companiei www.sse-romania.ro.

07.04.2019