Archive for iunie, 2018

Home » iunie 2018

Informare conform legii nr. 59/2016 cu privire la amplasamentul situat in Hunedoara, sat Hasdat nr. 157, jud. Hunedoara.

Elemente de informatii ce trebuie comunicate publicului conform Legii nr. 59 / 2016 privind controlul asupra  pericolelor de accidente  majore in care sint implicate substante periculoase   Numele operatorului si adresa completa a amplasamentului SC SSE EXPLO ROMANIA SRL, Str. Straja nr 2A/ 400401 Cluj-Napoca Punct de lucru : Hunedoara, sat Hasdat , nr. 157, Fost Divizion de Radio Comunicatii UM Hasdat, jud. Hunedoara.       Confirmarea faptului ca amplasamentul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de punere in aplicare a acestei legi ... Read more